Sikhalstring

Sikhalstring

Kukkola är känt för sin sikhalstring.

Halstra din nyfångade sik. Fisken sätts först på en pinne och halstras sedan över en öppen eld. Metoden dokumenterades för första gången ungefär 500 år sedan. Halstringsbodan, en av de äldsta byggnaderna i Kukkola kulturby, är från 1700-talet. Under halstringen får du höra berättelser om fiskemetoden och om fiskekulturen i Kukkola.

Varför inte ta chansen att kombinera sikhalstring, forsränning och bastu för en verkligen genuin upplevelse i Swedish Lapland.

Denna 2-timmars aktivitet är tillgänglig året om.