Vintersolstånd

Vintersolståndet är ett astronomiskt fenomen som inträffar varje år under vintern på den norra halvklotet. Det är den tidpunkt då jordens nordliga polpunkt är maximalt lutad bort från solen, vilket resulterar i den kortaste dagen och den längsta natten på året.

Vintersolståndet inträffar vanligtvis den 21-22 december varje år och markerar början på vintern på norra halvklotet. Temperaturen kan bli kallare i de flesta norra regioner men efter detta datum börjar dagarna också gradvis förlängas igen.

Polcirkeln, som ligger ungefär vid 66,5 grader nordlig bredd, markerar den sydligaste/nordligaste punkt där polarnatt (solen som aldrig går upp) kan observeras vid vintersolståndet beroende på om du är norr eller söder om polcirkeln. Detsamma gäller för midnattssolen.