A SWEDISH LAPLAND STORY

Den oslagbara eko-upplevelsen

Foto: Ted Logart

Text: Maria Broberg

Småskalighet, värdskap och närheten till naturen. Nyfikenhet, kunskap och lärande. Under ett besök på den samiska fjällgården Geunja i fjällvärlden som omger Ammarnäs, levde Maria i total samklang med naturen. Någonting hände där och en inre resa hade påbörjats.

Min första kontakt med ekoturism var ett besök på den samiska fjällgården Geunja. Den är belägen bortom vägs ände, i den vackra fjällvärld som omger byn Ammarnäs. Någonting hände med oss där. Vi åkte från Geunja som förändrade människor, med ett oförglömligt minne närmast hjärtat. Under några dagar levde vi helt i samklang med naturen: vi åt när vi blev hungriga och sov när vi blev trötta. Vi slumrade i solen på skifferstenar vid strandkanten och njöt av den ljusa sommarnattens luft. Vi vaknade av det bleka gryningsljuset, betraktade djurlivet om knuten och lyssnade till fantastiska berättelser om den samiska kulturen. Under några dagar var det som om allting annat försvann.

geunja, 1920 x 960, ted logart, hero
geunja, 1920 x 1080, ted logart
geunja, mikael vinka, 1080 x 607, ted logart
Den samiska fjällgården Geunja är belägen bortom vägs ände, i den vackra fjällvärld som omger byn Ammarnäs.

Med varsam hand

Det är svårt att sätta fingret på den exakta magin. Det handlade förstås om omgivningarna: de blånande fjällen klädda i små fjällbjörkar, det kristallklara vattnet och blomsterhavet av tolta, kvanne och rakryggade stormhattar. Det handlade om varsamheten och kvaliteten som genomsyrade allting som gjordes där, allt ifrån byggnaderna till de guidade turerna; och det handlade om det varma och fina värdskapet och allt vi fick lära oss.

Vår värdinna skulle möjligen peka ut ekoturismen som den avgörande ingredienser och den gemensamma nämnaren – ett särskilt förhållningssätt till den omgivande kulturen och naturen som ger gästerna en mer djupgående upplevelse.

omslag geunja, 1920 x 720

Det småskaliga

I en annan del av Swedish Lapland, mitt i världsarvet Laponia, ligger Sápmi Nature Camp. Liksom på Geunja syns kulturbyggnader, men istället för Geunjas sydsamiska torvkåta och grånade timringar består Sápmi Nature Camp av nordsamiska tältkåtor. Oavsett: hållbarhet i praktiken. Byggnader som kan plockas bort utan att ett spår lämnas kvar.

”Oavsett: hållbarhet i praktiken. Byggnader som kan plockas bort utan att ett spår lämnas kvar.”

Lennart Pittja, grundare av Sápmi Nature Camp, berättar att han gjorde kopplingen mellan ekoturism och renskötsel tidigt. Det är viktigt, förklarar han, även om han själv inte är renskötare, just för att renen är bland det käraste han har i hjärtat jämte kärleken till sina barn.
– Utgångspunkten är väldigt viktig. Jag försöker skapa en upplevelse utan att förstöra mer natur. I min skalle betyder det att allt blir småskaligt och ansvarsfullt, men också väldigt roligt för gästen, säger Lennart när jag frågar honom om vad ekoturism innebär för honom.
– Jag gillar det småskaliga, och de personliga mötena man får när man gör någonting sådant här. Jag får resa mycket även om jag inte rör mig ur fläcken, jag reser i samtalet när vi sitter vid köksbordet och pratar, och jag får lära mig mycket om världen på det sättet. Det känns som slöseri att resa långt och inte hinna träffa människor. Det är onödigt att lyfta massturism när det finns bättre sätt att resa och uppleva på, säger Lennart.
Köksbordet, det finns i timmerstugan som står invid tältkåtorna på Sápmi Nature Camp.

omslag a hymn to home, sapmi nature, lennart pittja, 1920 x 720

Helheten

Platsen ligger i Sjávnja naturreservat, utmed stranden till Stuor Julevädno, på Unna Tjerusj renbetesområde. Lennart är förstås förankrad i samebyn. Det är en viktig princip i det ekoturistiska arbetet.
– Den lokala förankringen och relationen jag har med samebyn för verksamheten jag bedriver i renbeteslanden, det är en viktig dimension som fler borde ta efter. Man kan förhöja sin produkt genom att ta del av kunskap och erfarenheter i ett tidigare skede, säger Lennart.
– Sopsortering och plastmuggar, miljöhänsyn, det är det allra lättaste att mäta. Men det är egentligen basic, en moral som vi alla borde jobba efter på ett mycket bättre sätt. Visst är plastmuggar och sopsortering en del av ekoturismen, men en ganska liten del – hållbarhet är ett mycket större begrepp och det går inte att plocka eller glömma bort någon del från det. Lokal förankring, lokal ekonomi, miljöhänsyn, säkerhet, hänsyn och ansvarsfullt resande är helheten som ger ekoturistiska upplevelser.

Canoe, Eco, Ted Logart, 1920 x 720

Ansvarsfullt resande

Genom att resa ekoturistiskt bidrar du aktivt till naturskydd och värn av kulturvärden.

De personliga mötena

Vad innebär det då för Lennart att vara verksam som ekoturistisk arrangör? Jo, berättar han: det ger en bättre upplevelse. Det ger en större förståelse för intrycken som möter en som gäst. Han tar det samiska som exempel:
– Jag tror att det är något som ofta finns som kuliss. Det är en av anledningarna till att folk vill komma hit, men det är ofta svårt att träffa samer. Det mina gäster får på köpet är att få vara med samiska personer som vill och kan och har tid att berätta om sina liv, och de får ställa frågor som man inte kan få svar på vid en utställning eller en konsert, säger han och fortsätter:
– Det finns någonting i de personliga mötena, som mina gäster beskriver, som de är väldigt glada att få vara med om. De får lära sig en massa saker på köpet, och det tror jag blir allt viktigare i vår värld.
– En gemensam nämnare hos alla som jag känner som erbjuder den här typen av upplevelser är småskaligheten och det personliga mötet, och att vi bidrar till att ge ny kunskap. Jag blir helt fascinerad när jag får resa och besöka andra företag med lokala experter som vill och kan berätta om platsen och kulturen, om det vi ser och upplever. Det är mycket mer inspirerande att vara en del i.

Fakta ekoturism

  • Ekoturism är ett sätt att ta del av naturen och kulturen utan att förstöra det man kommit för att uppleva, och att aktivt bidra till utvecklingen av platsen man besöker.
  • Genom att resa ekoturistiskt bidrar man aktivt till naturskydd och värn av kulturvärden.
  • Ekoturistiska arrangörer arbetar för att stimulera upptäckarglädje och nyfikenhet.
  • Ekoturism innebär att alla aktiviteter anpassas till resmålets begränsningar, men handlar – som annan turism – i grund och botten om att ha roligt och få minnesvärda upplevelser.
  • Det finns företag som jobbar med certifiering och utan. I Sverige är den främsta ekoturistiska certifieringen Naturens bästa, Svenska Ekoturismföreningen och Visit Swedens gemensamma kvalitetsmärkning för ekoturism. Det finns ett sextiotal godkända arrangörer varav ett stort antal i Swedish Lapland.
  • Med en certifierad arrangör är du garanterad en högkvalitativ naturupplevelse.
fågel, bird, natur, himmel, 1920 x 842, ted logart

”Man reser till sådana här platser för att uppleva allt det unika som finns här – naturmiljöerna, kulturen, människorna. Den upplevelsen måste finnas kvar.”

Ett genuint ansvar

Tillbaka i Ammarnäs. Midvintern har släppt sitt järngrepp om dalgången och solen har kommit åter. Det är vårvinter, gidádálvve. På Ammarnäs Wärdshus, som ligger på en höjd mitt i byn, berättar ägaren Per Jobs om de satsningar som görs i anslutning till restaurangen under våren. Det var en gång fisket som drog honom till Ammarnäs. Nu har han två fina anläggningar i Swedish Lapland, båda med anor och gott renommé: Tjuonajokk, vid Kaitumälven i Gällivare, och denna.

”Man reser till sådana här platser för att uppleva allt det unika som finns här – naturmiljöerna, kulturen, människorna. Den upplevelsen måste finnas kvar.”

Här i Ammarnäs har verksamheten breddats sedan Per tog över Wärdshuset, och andra aktiviteter än fiske står på agendan. Alltid med det ekoturistiska förhållningssättet som en klangbotten i det han, och hans medarbetare, gör. Det innebär ett ansvar, säger han. Han jämför Ammarnäs och Tjuonajokk, två olika platser med olika förutsättningar. Det gäller att känna platsens inneboende begränsningar och styrkor, säger han. Och man måste ge tillbaka. Det är viktigt att inte slita ner vare sig omgivningarna eller människorna som bor där.
– Det är alldeles för många turistorter som blir förstörda. Lokalbefolkningen trängs undan och naturen förstörs. Vad ger det för upplevelse? Det är inte genuint.

Man reser till sådana här platser för att uppleva allt det unika som finns här – naturmiljöerna, kulturen, människorna. Den upplevelsen måste finnas kvar.

natur, 1080 x 608, ted logart
– Det är alldeles för många turistorter som blir förstörda. Lokalbefolkningen trängs undan och naturen förstörs. Vad ger det för upplevelse? Det är inte genuint, berättar Per Jobs.

Varje plats är unik

Per berättar om hur olika hans verksamheter är. Skillnaderna mellan Tjuonajokk och Ammarnäs kanske inte är särskilt stora på pappret, men det är någonting helt annat att vara verksam i en by än i väglöst land, och varje plats är unik.

En förutsättning för att det ska fungera för honom i Ammarnäs är att byn finns kvar. Allt hänger ihop, säger han. Han vill bidra till att utveckla platsen. Och reser man ekoturistiskt bidrar man till att verka för lokalsamhället.
– Det finns en annan aspekt i det, och det är lärandet som den ekoturistiska resan innebär. Vi skapar nyfikenhet och kunskap, och som gäst får man en medvetenhet om en verklighet man inte kände till sedan innan. Det man inte vet kan man heller inte skydda. Vi skapar små aktivister, säger han.

Läs också

Namnen berättar
omslag, 1920 x 720

En inre resa

Man kan konstatera att Swedish Lapland och ekoturism är lika med sant. Där finns småskaligheten, värdskapet och närheten till naturen. I Ammarnäs är det extra påtagligt, där man jobbat länge med hållbarhet. Här är flera företag ekoturistiska arrangörer, faktum är att Ammarnäs samlar flest ekoturistiska arrangörer i Sverige på sin yta.
Om det inte har varit tydligt ännu, så säger jag det igen. Att resa ekoturistiskt blir till någonting annat än det vanliga. Per Jobs håller med.
– Det handlar om att påbörja en inre resa. Att få se verkligheten ur ett annat perspektiv. Den upplevelsen är väldigt vårdande, avslutar Per Jobs.

Lär dig mer om ställena som besöktes i artikeln

Geunja the Sámi Eco Lodge
Sápmi Nature Camp
Tjuonajokk
Ammarnäs Wärdshus