A SWEDISH LAPLAND STORY

Havremagasinet

En konsthall som griper tag i hjärtat

Foto: Petra Älvstrand

Text: Anna Bergström

En regnig dag, eller en alldeles för varm, passar utmärkt för ett besök på Havremagasinet, som är en av Sveriges största konsthallar.

Havremagasinet i Boden reser sig som en magnifik stenbyggnad intill björkallén som kantar en av infarterna in till Boden stad. På ömse sidor tornar byggnader upp sig i den för Boden karaktäristiska byggnadskonsten som tillkom under uppbyggnaden av Boden som militärstad. Havremagasinet byggdes under tidigt 1900-tal som komplement till Bodens fästning, ”Låset i norr”, som skulle försvara Sverige mot invasion från öst. En viktig del av vårt svenska försvar var då hästarna. I Boden med omnejd var de många och i Havremagasinet förvarades drivmedlet, havre, till alla dessa hästar. Havremagasinet försågs med hänförande teknisk detaljkonstruktion för att havren skulle cirkulera mellan de stora våningsplanen.

havremagasinet, boden, foto: petra älvstrand, 1920 x 1080
havremagasinet, boden, foto: petra älvstrand, 1920 x 1080
Havremagasinet byggdes under tidigt 1900-tal som komplement till Bodens fästning.
En viktig del av vårt svenska försvar då var hästarna och i Havremagasinet förvarades drivmedlet: havren.

Nytt ljus

Med Försvarets intåg i Boden under 1900-talet följde även inflyttning och influenser som tidigt skapade ett rikt kulturliv i den växande staden. Konsten fick en framträdande roll, inte minst genom den så kallade Bodenskolan. Det är namnet på en grupp av 14 konstnärer varav många blev väletablerade och kunde leva på sin konst. De är alla en viktig del av den norrbottniska konsthistorien och grunden för dagens norrbottniska konstliv.

2010 öppnades åter portarna till Havremagasinet, ljuset släpptes in i de sex stora våningsplanen som efter omsorgsfull renovering bytt skepnad till en unik konsthall som genast gav internationellt eko. Mellan de massiva träpelarna i de forna magasinhallarna hängdes den internationella invigningsutställningen ”Ryssen kommer” parallellt med utställningen ”Till häst” om den lokala prägeln som försvarets hästar satte på staden.

Första sommarens utställningar knöt samman högaktuella internationella frågor med Bodens historia och banade väg för den nya konsthallen ute i världen.
– Ända sedan dess har vi ett rykte om oss som en intressant konsthall att förknippas med. Det gör att vi har kunnat fortsätta att presentera spännande namn och ämnen här, förklarar Ricky Sandberg, verksamhetsledare.

havremagasinet, boden, foto: petra älvstrand, 1920 x 1080
havremagasinet, boden, foto: petra älvstrand, 1920 x 1080
2010 öppnades åter portarna till Havremagasinet.
Utställningarna väcker känslor som spänner över hela spektret, från upprördhet till vanmakt i världsaktuell protestkonst, till värme och vänskap mellan människor världen över.

Väcker känslor

Arbetet löper året runt med nya utställningar varje vår och höst. Internationella frågor och norrbottnisk folkkonst samsas sida vid sida i utställningar som griper tag i dig som besökare. De väcker känslor som spänner över hela spektret, från upprördhet till vanmakt i världsaktuell protestkonst, till värme och vänskap mellan människor världen över. Här har även Bodenskolans konstnärer presenterats, vi har kunnat följa utställningar om befrielse och diktaturers fall, omorienteringen från att försvara oss mot öst till att skicka svenska soldater till oroshärdar i mellanöstern och naturens element från naturkraft till urkraft, för att bara nämna några exempel.

Varje år har Havremagasinet tusentals besökare.

havremagasinet, boden, foto: petra älvstrand, 1920 x 1080
havremagasinet, boden, foto: petra älvstrand, 1920 x 1080
r 2001 förklarades Havremagasinet som byggnadsminne och sedan 2010 huserar Havremagasinet en av Sveriges största konsthallar.
Ett tips är deras servering där du och ditt sällskap kan dröja er kvar och suga åt er ännu mer av den historiska atmosfären.

Upplevelser på flera plan

Det är inte utan anledning som Havremagasinet kallas ”Norrbottens Fotografiska”. Förutom att platsen och byggnadens historia är intressant i sig, och konsten ger nya perspektiv på vår tillvaro, finns också en rad aktiviteter för alla åldrar – konstjakt, skapande och annat roligt för hela familjen. Havremagasinet är också en spännande mötesplats för kulturutövande och kreativt skapande av alla de slag, som musik, film, foto och sång. Havremagasinet arbetar även mycket med pedagogisk verksamhet och skolor. Ett tips är deras servering där du och ditt sällskap kan dröja er kvar och suga åt er ännu mer av den historiska atmosfären i dessa fantastiska lokaler.

Och för den som är mer intresserad av tekniken i Havremagasinet under dess militära storhetstid finns en fast utställning som visar detta.

Lär dig mer

Havremagasinet i Boden är 3600 kvadratmeter fördelat på sex våningar. Byggnaden ritades av arkitekten Erik Josephson och stod färdigt 1911–12. År 2001 förklarades Havremagasinet som byggnadsminne och sedan 2010 huserar Havremagasinet en av Sveriges största konsthallar. Här möts lokal kulturhistorisk förankring, nordisk och internationell samtidskonst och aktuella teman.

För mer information om aktuella tider, utställningar och aktiviteter, besök havremagasinet.se.