Göran Wallin

Skribent, fotograf och friluftsfanatiker som hyser stor kärlek till både fjällen och skärgården.

  • Artiklar

    3

Bottenvikens labyrinter

I Sverige finns det cirka 300 kända forntida labyrinter och ett 100-tal av dessa finns i Bottenvikens skärgård och kustland. Med all säkerhet finns det många fler gömda labyrinter under mossa och sand...

2020-06-23

Namnen berättar

Det samiska språket är ett finskt-ugriskt språk som är nära släkt med finskan, och ungerskan. Det finns många ord och uttryck som beskriver natur och renskötsel. Samiskan är uppdelad i tre huvudsaklig...

2020-05-19

Fjällens flora

När snön fortfarande ligger kvar på fjället och det endast finns några få barfläckar blommar purpurbräckan, en av de fjällväxter som blommar tidigast och ett tecken på att våren är på väg. Sten Seland...

2020-01-23