A SWEDISH LAPLAND STORY

Bottenvikens labyrinter

Foto: Andy Anderson

Text: Göran Wallin

När du besöker Bottenvikens skärgård kan det hända att du hittar stenar utlagda i formation. Kanske är det en labyrint du hittat? Fenomenet är tiotusentals år gammalt, och mönstret återfinns på flera olika platser runt om i Europa.

I Sverige finns det cirka 300 kända forntida labyrinter och ett 100-tal av dessa finns i Bottenvikens skärgård och kustland. Med all säkerhet finns det många fler gömda labyrinter under mossa och sand i skärgården. Så sent som 1998 upptäcktes en tidigare okänd labyrint på Strömmingsören i närheten av Hindersön.

Mönstret som labyrinterna skapar är gammalt och känt i historien sedan cirka 3000 år. Man tror att mönstret har sitt ursprung någonstans i Medelhavsområdet. Samma mönster finns på mynt från Knossos i Grekland, på lertavlor som hittats i Rom i Italien, på kyrkväggar i Frankrike och på ett kloster i Nepal, bara för att nämna några platser.

labyrint, göran wallin, 1920 x 1080
Labyrinten på Rödkallen är en av de mest tydliga labyrinterna eftersom man kan se den uppifrån den gamla fyren på ön. Foto: Göran Wallin

Labyrinternas historia i Sverige

Seden att lägga labyrinter kom troligen till i det som nu är södra Sverige någon gång 400–500 e Kr. I Mellansverige ligger labyrinterna oftast i anslutning till gamla stamsamhällen och gravområden. Den ursprungliga användningen kan bland annat ha varit i samband med fruktbarhetsriter. Norr om Mälardalen finns inga labyrinter i inlandet utom på en plats – Edefors 10 mil uppströms i Luleälven. Denna plats är sedan lång tid känd för sitt goda laxfiske.

När den norra delen av Sverige koloniserades på 1200- och 1300-talet följde troligen seden att lägga labyrinter med norrut längs kusten. Labyrinterna vid norra Sveriges kust har alltid en koppling till fiske och jakt.

Hur dåtidens folk använde labyrinterna kan vi bara gissa oss till. Kanske gick man i dem för att få god fiske- och jaktlycka. Många av labyrinterna är daterade av Riksantikvarieämbetet i samband med fornminnesinventeringen på 1980-talet. Många av labyrinterna i Bottenvikens skärgård och kustland är troligen lagda någon gång på 1200–1300-talet. Andra fornminnen i området är ”tomtningar” dvs., resterna av tillfälliga boplatser, båtar och gistgårdsrösen som används till stolpar för att hänga nät på.

labyrint, göran wallin, 1920 x 1080
Många labyrinter är idag helt överväxta och därför finns det säkert fler att upptäcka än de cirka hundra som är kända idag. Foto: Göran Wallin

Här hittar du labyrinter i Swedish Lapland

Labyrinterna finns på många öar och några få hittar man på fastlandet. Bjuröklubb är en halvö strax söder om Skellefteå med många kulturhistoriska lämningar.

Vid Vånörens fiskeläge i närheten av Burvik finns idag en labyrint mitt i skogen, men när den anlades för många hundra år sedan låg den nära stranden. Landhöjningen ger oss ofta en antydan om labyrinternas ålder.

Stenskär, Kluntarna i Piteå, Kluntarna i Luleå, Renskär, Seskar Furö och Haparanda Sandskär är några öar med labyrinter. I Bottenvikens skärgårds östligaste del utanför Haparanda finns flertalet av de hundra labyrinterna.

Vill du besöka en labyrint?

Stenskär, Kluntarna i Piteå, Kluntarna i Luleå, Renskär, Seskar Furö och Haparanda Sandskär är några öar med labyrinter. Det går att boka turer hos några av skärgårdens turistföretag. Mer information hittar du på bottenvikensskargard.se.