Petra Älvstrand

  • Artiklar

    1

En konsthall som griper tag i hjärtat

Havremagasinet i Boden reser sig som en magnifik stenbyggnad intill björkallén som kantar en av infarterna in till Boden stad. På ömse sidor tornar byggnader upp sig i den för Boden karaktäristiska by...

26
Kultur

2020-05-11