A SWEDISH LAPLAND STORY

Berättelser
från Sápmi

Text: Håkan Stenlund

En arktisk livsstil utan den samiska kulturen är otänkbart. Urfolket är på alla sätt synonymt med formandet av den nära-naturen-livsstil som finns i norr. Tyvärr har en egen samisk berättelse närmast varit försvunnen i sammanhanget fram till nu. Kanske är det en inte helt lättsmält berättelsen vår framtid behöver.

Motståndskonst

På den 59:e La Biennale di Venezia, utställningen ”Il Latte dei Sogni – Milk of dreams”, hänger Britta Marakatt-Labbas verk. Skulpturen Brickhouse, av Simone Leigh, har tagit andan ur de flesta som stigit in på utställningen. Men bara någon meter bakom Brickhouse hänger Brittas tavlor. Som en stunds andhämtning. Sparsmakat och lågmält. Starkt symboliskt. Ett prov på Brittas stilistiska motståndskonst broderad fram ett stygn i taget, likt långsamhetens graffitti. Människor stannar till. Absorberar och absorberas. Går nära, för att se på stilen i arbetet. Tar sedan några steg tillbaka, för att ta in verket.

I Badje Sohppar, i Kiruna Kommun, har Britta skapat motståndskonst i mer än 40 år. Men först på senare tid har hon hamnat på allas läppar. Hennes verk Historjá finns permanent på Tromsö Universitet. Det 24 meter långa och broderade eposet, över samisk historia och tro, väckte sensation på Documenta 14 utställningen i Kassel 2017. Historjá har jämförts med Bayeuxtapeten – som en broderad encyklopedi. Historjá är också titeln på en prisbelönt dokumentär, om Britta, av Thomas Jackson. Plötsligt är det självklart att Biennalen i Venedig, världens mest betydelsefulla konstutställning, låter hennes verk bli en del av den stora berättelsen.

Britta Marakatt-Labba i sin ateljé i Badje Sohppar.

Ett återkommande tema

På Biennalen i Venedig var Britta Marakatt-Labba inte heller ensam från Sápmi. Den nordiska paviljongen, traditionellt med konstnärer från Finland, Norge och Sverige, överläts detta år till Sápmi. Och redan i entrén till the Sámi Pavilion blir det tydligt. En installation i näver har hängts framför entréskylten där inskriptionen med Finland, Norge och Sverige vanligtvis syns. Det här är Sápmi, inget annat! Pauliina Feodoroff, skoltsame från Ivalo, genomförde en performance på Biennalen kallad Matriarchy. Om vårt behov av att helas, både i relationen till naturen, och i relationen mellan samer och icke-samer. Ett återkommande tema även för denna story.

Kautokeinobaserade Máret Ánne Saras konstnärskap tar sitt ursprung i en personlig upplevelse av att den norska staten tvingade familjen att tvångsslakta sina renar. Máret Ánne ställer helt enkelt frågan om vad som händer när ”andras” lagar tvingas på dig och du måste bryta mot de moraliska och etiska regler du själv upplever som sanna. För en same är tvångsslakt av renar emot all sans och logik. Renen är fundamentet i det samiska livet. När detta ifrågasätts: Ja, vad blir då kvar?

A hymn to home

Lennart Pittja prisbelönta Sápmi Nature Camp i världsarvet Laponia, på den mark som hans sameby Unna Tjerusj har bott i i generationer.

Anders Sunna. Foto: Andy Anderson

Symbolvärde

Den tredje artisten som ställde ut i the Sámi Pavilion på Biennalen var Anders Sunna från Kieksiäsvaara. Precis som Máret Ánne är hans konst grundat i en personlig upplevelse. Det är kanske fel att kalla Sunna för en street-artist, men ändå finns det något graffitti-likt över hans stil. Du finner Anders konst på många ställen i norr. På väg in på Havremagasinet i Boden, länskonstmuseet i Norrbotten, finns en väggmålning och utanför Krog Lokal i Jåhkåmåhkke finns ett annat offentligt verk. Det sistnämnda verket är en påminnelse om att ILO-konventionen nr 169, om urfolks rättigheter, aldrig ratificerats av svenska staten. Som symbolvärde något som ständigt återkommer i den samiska kontexten.

"Det här är fortfarande en plats där kampen mellan ursprung och kolonialmakt lever"

Det här är fortfarande en plats där kampen mellan ursprung och kolonialmakt lever. Och det här blir tydligt i Anders konst, ja i samisk offentlig kultur överhuvudtaget. Den allt tydligare konflikten i markanvändningsfrågan, renbetesland mot råvaruresursen, helt enkelt eftersom det blir tydligt i det samiska vardagslivet.

visut, cj utsi, 1920 x 1080, reindeer, renar
Renen har genom historien tillhandahållit mat och kläder åt samerna och har även använts i handel med andra människor. Det började med att vildrenar jagades och utvecklades till vallning under tusentals år i samexistens med djuren och med naturen. Foto: Carl-Johan Utsi
visut, cj utsi, 1920 x 1080, reindeer, renar
Än idag styr naturen renskötselns rytm, eftersom djuren strövar fritt över vidsträckta icke inhägnade områden året runt. Det finns cirka 250 000–280 000 renar i Sverige, varierande från år till år. Foto: Carl-Johan Utsi

Komplext

Den samiska traditionen är en berättad historia. Från början fanns inget skrivet språk att falla tillbaka på. Länge var historieskrivningen inget annat än nedskrivna tolkningar som handlade om samer, men inte var avsamer. Undantag har funnits, men då nästan alltid beroende av kyrkans eller statens godtycke. Självklart har detta påverkat alla människors möjlighet till att lära och förstå.

Idag är det fullt möjligt att du, även om du lever och bor mitt i detta Sápmi, kan fler namn på nordamerikanska urfolk än du kan namn på samebyar i din region. I skolan får du inte ens lära dig om tvångsförflyttning eller assimilering, även om du säkert har klasskompisar vars förfäder upplevt just det. Och för att komplicera det ytterligare är det aldrig så enkelt som att det finns en samisk berättelse, det finns snarare en för varje individ som berättar den. Det här är komplext, på alla sätt som livet är komplext.

Britta Marakatt-Labba säger: ”Det är dessutom dubbelt. I Kiruna, när jag gick på nomadskolan, var jag bara en ”lappjävel”. Något negativt. I Göteborg, när jag studerade på Konstindustriskolan, var jag ”samen”. Mitt ursprung på något sätt exotiskt och spännande”.

Traditionella samiska skosnören användes för att snöra på sig skorna på ett sådant sätt att pudersnö inte kunde komma in i skon, och bäraren skulle hålla sig torr. De berättar också en historia om vem du är.

De som gick först

Självklart är den samiska berättelsen dess jojk. I början av 1900-talet började en nymornad samisk identitet att formas i det offentliga. Till exempel firas den samiska nationaldagen den 6 februari, till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. Under 1960-talet, när intresset för den egna kulturen spirade bland unga samer, kom Nils-Aslak Valkeapää att ta tillbaka jojken till det moderna samhället. Hans första skiva Joikuja kom 1968. Den mångfasetterade artisten Valkeapää, eller Áillohaš som han kallas, skapade musiken till filmen Vägvisaren 1987, uppträdde på invigningen av OS i Lillehammar 1994 och fick både Nordiska Rådets Litteraturpris såväl som Prix Italia. Bland samer är Valkeapääs Sámi eatnan duoddariid en nationaljojk och på något sätt Sápmis inofficiella nationalsång.

Att jojken idag är en del av den moderna musikbilden i Norden, att samiska rappare och artister tar jojken till populärkulturen är självklart och uppskattat. När artisten Sofia Jannok, från Seidegavas i Luokta-Mavas sameby blev Hedersdoktor vid Luleå Universitet 2021 sa hon, i en intervju med Sveriges Radio, att hon önskat att hennes mor- och farföräldrar varit i livet: ”Jag hade velat att de hade fått se att vi kan bli hedersdoktorer. Det är nog inget någon av dem någonsin hade anat”.

Men några gick alltid först, för att stigen skulle uppstå.

Jokkmokks marknad

Sedan 1606 har Jokkmokks marknad varit en naturlig mötesplats för hela Sápmi och senare även resten av världen.

Britta Marakatt-Labba.

Kråkorna

Britta Marakatt-Labba började med sin konst under Altaupproret i Norge. Konflikten pågick i många år och det är precis vad hennes broderier också tar att skapa. 1981, efter Britta var klar med sin utbildning på Högskolan för Konst och Design i Göteborg, åkte hon till Alta för att protestera och hon fängslades. Det kunde förstås ha gått värre. Den norska regeringen ville sätta in militären mot demonstranterna, men försvarsminister Thorvald Stoltenberg hotade med att avgå om så skedde. Ett av Brittas första verk, ”Gárjat”, (Kråkorna), är från den tiden. Kråkan är en bild av överheten i den samiska mytologin, någon som roffar åt sig. När kråkorna flyger in över demonstranterna i Alta förvandlas de till polismän.

"Kanske är det så enkelt som att de som lever med naturen förstår dess värde?"

Protesterna gällde renbetesland, överdämning av samhällen, den vandrande laxen, etcetera. Vikten av biologisk mångfald, som uttryckt i Riokonventionen, skulle först komma på tal ett decennium senare. Och drygt 40 år senare, på World Economic Forum i Davos 2023, talar världens ledare om vikten av att inkludera urfolk i företagens beslutsfattande. Att helt enkelt våga skynda lite mer långsamt. En tredjedel av världen täcks idag av urfolks, eller lokala samfälligheters, traditionella land. Och det mest anmärkningsvärda här är att 91% av detta land uppvisar god eller riktigt god kvalitet gällande ekologi och biologisk mångfald. Kanske är det så enkelt som att de som lever med naturen förstår dess värde? Kanske har vi något att lära för vår egen framtid.

cj utsi, 1920 x 1080, rapadalen
Ædnan betyder marken eller landet på gammelsamiska. Foto: Carl-Johan Utsi

Skapelseberättelsen

Ædnan betyder marken eller landet på gammelsamiska. Och markerna är vad det handlar om. Att följa renens migration är själva skapelseberättelsen för ursprungsfolket samer. Den livsstilen har gett grunden till renbetesland, samebyar och rennäringslag, men också markanvändingsfrågan i stort – som samiska jaktmarker och fiskevatten för försörjningen. Med eposet Ædnan vann Linnea Axelsson Augustpriset 2018. En bit världshistoria fångad genom 762 sidor prosa. Här följer vi tre generationer genom två samiska släkten och får till oss en svårsmält berättelse; för skallmätning, stängda gränser och översvämmade boplatser är sällan lättsmält; samtidigt som den blir till en tolk för landskapet och livet omkring: Markerna!

Uppföljaren till Ædnan heter Magnificat, och kom 2022. Den utspelar sig i Paris. Titeln lånar sitt ursprung från Lukasevangeliets berättelse om den lovsång som Maria, Jesu moder, uttalar när hon träffar Johannes Döparens moder, Elisabet, och de inser att de båda är gravida. Om Ædnan är ett nästan 800 sidor långt epos känns Magnificat närmast som en 150 sidig pamflett. Men även där, i Paris, handlar berättelse om hem, om din plats på jorden. I slutet av boken kommer det samiska ursprunget och vardagsrasismen än en gång fram när huvudrollsinnehavaren får sitt folks ursprung oh värde ifrågasatt som inget annat än: ”en grupp människor som håller fast vid några lokala seder och som fått era bakåtsträvande idéer legitimerade av staten” vid en enkel middagsbjudning.

Hearrát dat bidje min, Herrarna satte oss hit, av Elin Anna Labba.

Vad är det värt?

Renskötare, per definition är det vad svenska staten anser om det samiska. Det är utifrån den frågan rennäringslagen är utformad: Är du renägare, eller inte? Det här har inte bara skapat ett motstånd mellan urfolk och nybyggare, utan även inom det samiska samhället. Om du är same men inte har några rättigheter, vad är det då värt?

När Ann-Helén Læstadius skrev boken Stöld väckte den uppmärksamhet. Boken är stark. Om döda renar, trakasserier och en patriarkal värld. Recensenten Gunilla Bodrej, på Expressen, skrev att hon skämdes (för sin egen skull) under läsningen av Stöld. I en tidigare recension av den fransk-svenska TV serien Midnattssol, hade Bodrej avslutat sin recension med att tvivla på att: ”Någon same i Kiruna blir kallad lappjävel bara för att han är sen till jobbet. Rasismen ser inte ut så”. Men vardagsrasismen ser ut så och i Stöld blir det uppenbart. Boken blev utsedd till Årets Bok hos Bonniers bokklubbar.

2023 kommer Ann-Helén Læstadius med en ny bok, Straff, om systemet med nomadskolor. Om Stöld var en käftsmäll lär den nya boken Straff träffa dig i solar plexus. Nomadskolarna fungerade som institutionaliserad assimilering. Försvenskandet var uttalad politik. Barn och ungdomar flyttades ibland så långt som från samebyarna i Härjedalen till Gällivare för att gå på nomadskolorna. Sydsamer kunde inte nordsamiska, och ingen av dem kunde svenska, så misstroendet odlades.

Geunja, a sámi eco lodge

På det arktiska höglandet lever Mikael och Anki Vinka sin liv som en hyllning till de människor som har strövat på denna plats i tusentals år.

Prisbelönta historier från Sápmi

En annan vardag

Det är kanske, för en utomstående, ibland svårt att förstå den kamp och den vånda som finns i den samiska vardagen. Det är lätt att begripa att nomadfolket tidigare upplevde ett verkligt hot från rovdjuren, men nu? Att du själv knappast är speciellt känslomässigt bunden till din entrecote i frysdisken är naturligt. Men om du märkt din egen kalv i örat och följt den kalven genom ett liv i dess renbetesland blir allt annorlunda. För renskötande samer är rovdjursfrågan fortfarande en del av vardagen, och det vare sig resten av världen går till stormarknaden eller inte. Det är en annan vardag som vi bara kan förstå om vi vill. Lägger du dessutom till berättelserna om kyrka och stat, kristnandet och försvenskandet, där den egna identiteten inte räknades värdig, och dessutom adderar det moderna skogsbruket, vattenkraftsutbyggnaden, samhällsbygget och klimatförändring, så går det att förstå den utsatthet som präglar dessa verk – författade, jojkade eller skapade.

"Det är en annan vardag som vi bara kan förstå om vi vill"

Filmen Sameblod av Amanda Kernell, nationellt och internationellt belönad med mängder av priser, blottlägger denna tid av rasbiologi och övergrepp. Vi har alla varit unga och ibland vilsna, människor har i alla tider kämpat med vad man ska bli när man blir stor. Men i Kernells film blir denna längtan också en längtan att utplåna det man är, ett förakt för sitt ursprung och historia.

jokkmokks marknad, Håkan Stenlund, 1920 x 1080, ajtte
jokkmokks marknad, Håkan Stenlund, 1920 x 1080, ajtte
I Jokkmokk kan du lära dig mer om den samiska kulturen på Ájtte museum.

Upprinnelsen

Boken Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba, från Giron, är minst lika viktig att nämna i sammanhanget. När exempelvis Ædnan, Sameblod och Historja når till en bred publik för sin konstnärliga höjd, är Elin Annas bok ett historiskt nedslag och ett avtryck i verkligheten. Elin Anna skriver: ”Vår berättelse är skylten som ingen satte upp, kapitlet som aldrig ryms i historieboken”. En bok om tvångsförflyttningen av samer är inte lättsmält. Och trots att det så tydligt påverkat vår samtid är det alltså förvånansvärt lite som pratas om det.

I en intervju med SVT:s litteraturprogram Babel utvecklar Elin Anna detta:

“Det här [tvångsförflyttningen] är inte en särskilt vacker tid i Sápmi, överhuvudtaget, med mycket rasism och nationalism. Det här sker samtidigt med rasbiologi och språkpolitik. Det som sätter i gång det här är ju själva unionsupplösningen. Att Norge blir ett eget land”.

1920 1080, CJ Utsi, sami, samisk, road trip
Enligt svenska staten är samerna per definition renskötare. Foto: Carl-Johan Utsi

Påhittade gränser

Unionsupplösningen år 1905, med en landsgräns mellan Norge och Sverige, omöjliggjorde att samerna flyttade med sina renar som man gjort i generationer mellan sommar och vinterbetsland. En ”påhittad” gräns mitt i naturen satte stopp för både renar och samer. Elin Anna höll på med boken i sju år.

När hon får frågan om hur det var; att gräva fram sin egen familjs historia i arkiven på rasbiologiska institutet, att göra hundratals intervjuer med människor som tvingats flytta från sina hem, där familjer delats mitt itu; svarar hon: “Konstigt nog har det varit trevligt… för vi pratar ju om så mycket annat också… om människors vardagsliv … om kärleksförhållanden, pojkvänner som man lämnat och hittade nya… så mycket har varit helt fantastiskt”.

Bokens grepp, i den svenska översättningen, är att många samiska ord har lämnats oöversatta. En del förstår du i sammanhanget, en del får du googla. Men alla jojkar som finns i boken är skrivna på samiska och har lämnats utan översättning.

Babels programledare Jessika Gedin, på Sveriges Television, sammanfattar det bäst när hon säger: ”På något sätt blir det som att det är upp till mig som läsare att förstå, det är inte upp till samerna att förklara”.

En handfast vägvisare

Från bortträngd till biennalen i Venedig, från Altauppror till allvar på World Economic Forum. På WEF säger professor Deen Sanders: ”The history of a globalising community… have brought us all to the precipice of a systemic collapse. The circumstances are more urgent, the context more complex, but just as it has always been the answer lies in a better understanding of nature, and a better relationship with our landscapes”.

Urfolks betydelse för biologisk mångfald och världens stora berättelse, har kommit i nytt ljus de senaste decennierna – och då inte som någon idé likt Rousseaus ”ädla vilde” utan snarare som en handfast vägvisare. Den samiska berättelsen har varit en undantryckt historia. En historia som lär oss om urfolk, marker och förhållandet till en tid som var, men också den tid som kommer. I dess kontext kan vi alla lära oss något viktigt om oss själva. Exempelvis hur vi blir en del av markerna.