prICEless – 18 upplevelser från istid till isbar. Isens betydelse för Swedish Lapland sträcker sig långt bortom Icehotel. Redan i tidernas begynnelse, i och med att inlandsisen drog sig tillbaka, var isen på sjöar och vattendrag en viktig faktor för renens möjlighet till förflyttning. Och i dess fotspår även människornas nomadliv. I dag åker vi skridskor, fiskar och kör bil på frusen is.