Arvidsjaurs lågfjäll är lättillgängliga. De flesta av fjällen ligger inom Vittjåkk-Akkanålke fjällurskogs naturreservat som är ett lågfjällsområde omgivet av ett vidsträckt skogsland som också är ett kulturlandskap med bland annat renskötsel. Här finns fjällväxter som krypljung, fjällgröna och ripbär och fjällfåglar som ljungpipare och dalripa.

Från topparna av Akkanålke, Vittjåkk och Guorbbabouvda är utsikten milsvida. Alla dessa toppar ligger inom naturreservatet. Geologiskt sett hör inte detta lågfjäll till vår fjällkedja. I reservatet finns toppar som når högre än 700 meter över havet. Barrskogen klättrar upp på bergen och bildar trädgräns utan den bård av fjällbjörk som är vanlig i svenska fjäll. I den äldsta granskogen förekommer hotade arter som trivs i gammal skog med död ved.

På topparna är det riktig fjällkänsla med fjällen typiska mossor, lavar och rishedar. Utsikten är vidunderlig åt alla håll.

Tips!
Sjön Stenträsket har ett bra fiske med bland annat röding, öring och lake – men glöm inte att du behöver fiskekort.

Om du vill veta mer om det här området eller hur du köper fiskekort, kan du kontakta Arvidsjaur Turistbyrå, kontaktuppgifter hittar du på www.visitarvidsjaur.se.

En vandringsled – Akkanålkeleden – går genom reservatet och upp på topparna. Det går att kliva på och av vandringsleden på ett flertal olika platser.Vittjåkk och byn Storberget är lämpliga startplatser. Akkanålkeleden tar dig genom hela Norrlands spektrum av naturtyper, gammal urskog, vidsträckta myrmarker och lågfjäll som når över trädgränsen. Den som planerar att vandra hela ledens sträckning bör ha flera dagar till för fogande. Det finns grillplatser och vindskydd längs leden men för övernattning rekommenderas eget tält.

Läs också
 • Vandra tryggt i Kirunafjällen

  En vandring kan betyda så mycket. Det kan vara en upplevelse för både knoppen och kroppen. Vandrar du längs Kungsleden i nordligaste Swedish Lapland får du uppleva bland det vackraste den svenska naturen har att erbjuda. Men kära du, vandra säkert. Detta är trots allt arktisk miljö.

  Helena Hultbro
 • En snöskovandring i midnattssol

  I Arjeplogsfjällen ligger snön kvar under större delen av sommaren. Vad sägs om en vandring med snöskor under midnattssolen?

  Maria Söderberg
 • En vandring längs kust och älv

  Vandra genom täta skogar, över vida fält, på gamla landsvägar och längs det mäktiga älvlandskapet. Ta del av den lokala kulturen och gör en paus vid någon vacker rastplats. Solanderleden låter dig uppleva Norrbottenskustens mångsidiga natur- och kulturlandskap på nära håll.

  Britta Elfving-Persson