Utforska teman

  • 1
    Design

    Med känsla för trä

    I Harads har han ritat både det mest väntade boendet du kan hitta i skogen – ett fågelbo. Och det mest oväntade – ett UFO. Nu har han dessutom ritat ett kallbadhus. Möt arkitekten Bertil Harström.

    Håkan Stenlund